clic pe logo

 siglaROKU

marți, 2 octombrie 2012

Poeme scrise cu igliţa
        Clipa de umbră*, invocată în titlul volumului, este şi aceea care bîntuie încă prin bună parte din poemele autoarei înainte de momentul de iluminare care o va face să renunţe definitiv la micropoeme sau să le exileze într-un alt volum, diferit de acela de haiku. Mulţi dintre cei care se apropie de haiku nu pot să se dezbare de anumite atitudini caracteristice poeziei occidentale. Unii nici nu vor s-o facă şi, pînă se hotărăsc dacă să accepte sau nu să se supună unei scriituri mult mai austere (cazul ultim fiind de obicei renunţarea la această poezie), declară ritos şi sfidînd exigenţele noului gen că scriu aşa cum simt. Şovăiala există şi în volumul Iuliei Ralia Raclaru. Chiar primul poem al volumului trădează echivocul acestei nehotărîri.

Norii vorbesc?
peste iarba cîmpului
umbre de cocori

Alături de o imagine autentică, firească pentru haiku, apare o întrebare retorică, improprie genului, care, pe lîngă faptul că personifică inutil norii, denotă că autoarea se mai alintă într-un declarativism mascat şi nu lasă lucrurile să vorbească singure (desigur, fără cuvinte), rezumîndu-se să le asculte şi să le evoce celor ce sînt şi ei dispuşi s-o facă.

        Şi prezenţa eului în prea multe poeme – caut aroma, ascult c-un fior, privirea-mi lunecă, văd gîndurile trecînd, împart zîmbete, privim stejari - este o reminiscenţă a lirismului occidental care contravine discreţiei aproape impersonale a poeziei de factură  niponă. Iar cuvintele abstracte precum cuminţenia, sublimarea, metafore ca vârful gândului, suflarea zânei, mărturisirea emoţiei din iar inima bate, regrete de ieri, inima rătăcită contravin şi ele pe de-o parte concreteţei care se adresează simţurilor, pe de altă parte surdinei şi reticenţei în mărturisirea emoţiei care trebuie să fie prezentă într-un corelat obiectiv şi concret al ei (un obiect, o scenă) şi nicidecum în text.

        Cînd imaginile nu mai implică în niciun fel prezenţa sau amestecul eului şi sînt evitate clişeele subiective ale lirismului occidental, poemul se umple miraculos de spiritul obiectiv al haiku-ului.

Sub luna nouă –
de streaşina casei
vîntul se-ascute

Clarul de lună face mai acută senzaţia de frig pe care ne-o transmite, aproape vizual, vîntul. Iar cuvintele  vîntul se-ascute nu trimit doar la simpla înteţire a vîntului ci şi la locul unde, în mod concret, simţim auditiv acest lucru, ceea ce pare isprava unei fiinţe fabuloase frecîndu-şi spinarea de streaşină.
                                                              
Boabe mari albe
legănate pe corzi –
cântec în templu

        Două imagini, una vizuală şi una auditivă, sînt suficiente pentru a comunica o stare de reverie, de contemplare şi de identificare cu locul şi momentul evocat. Emoţia este toată în această legănare care ţine isonul cîntecului din templu.

Ultime raze -
umbra căruţaşului
trece peste noi

Epurarea de intruziuni parazitare lasă lucrurile să mărturisească mai mult decît ar putea spune o mie de cuvinte. O umbră, imensă în acel moment tîrziu al zilei, atinge pe cei care o receptează cu o neaşteptată înfiorare. Noi este ambiguu, poate fi cuplul sau, extrapolînd, noi toţi – oamenii. Scena pare să spună ceva despre destinul nostru. Să fie căruţaşul un Charon travestit?

Firimitura
pentru porumbul stingher –
suflet pereche

Chiar şi clişeul tocit al sufletului pereche este recuperat şi reabilitat în contextul unui poem bine făcut. Empatia şi solidaritatea cu o fiinţă, pe moment la fel de singură, dă o adîncime nebănuită sintagmei. Iar primul cuvînt al poemului – firimitura – devine o emblemă a puterii nemăsurate a unui neînsemnat şi umil haiku.

        Imaginile poemului de mai jos sînt divergente. Dar cititorului nu-i va fi greu să le găsească înrudirea. Două lucruri resimţite în impactul lor efectiv şi perceptibil interferează undeva în aura lor simbolică. Şi în această aură se regăseşte, nenumită, o teamă, o îngrijorare, presentimentul că s-ar putea întîmpla ceva rău.

Casa bunicii –
atât de aproape
o stea căzătoare

        Deşi în acest volum poemul este într-o variantă mai slabă şi mai şovăielnică, închei cu poemul care a cîştigat premiul anual al revistei RO KU în 2010 şi cu comentariul de care el s-a bucurat cu acel prilej:

dantelă veche –
doar promoroaca-i mai ştie
meşteşugul

        Un poem simplu care joacă totul pe muchia subţire dintre metaforă şi realitate. Cum poţi comunica mai direct regretul infinit pentru o îndeletnicire care a pierit odată cu lumea altor vremuri? Apropierea dintre luxurianţa fantastică a chiciurii şi lucrul migălos cu igliţa al femeilor de altădată spune însă mult mai multe: dantela pe care ele o împleteau era de fapt armătura magică a unei lumi care, deşi pierită, mai dăinuie, pentru cine priveşte cu ochiul din frunte, în ochiurile ei, poate uşor patinate.

        Extazul pe care îl simţim cu toţii în faţa amplorii chiciurei este astfel deturnat de poem spre nostalgia faţă de lumea efemeră care a pierit fără a mai avea vreodată şansa de a croşeta, în complicitate cu gerul, toată dantelăria, e adevărat, simbolic la fel de trecătoare, a promoroacei.

* În clipa de umbră, haiku şi micropoeme, Iulia Ralia Raclaru, Editura Pim, Iaşi, 2011.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu