clic pe logo

 siglaROKU

sâmbătă, 31 ianuarie 2009

Florin Grigoriu şi Adina Enăchescu - Autoare de haiku din Româina


Apărut la Editura Societăţii Scriitorilor Români, Bucureşti, 2008, volumul cu titlul Autoare de haiku din România are doi autori, Florin Grigoriu şi Adina Enăchescu.


Din cele 180 de pagini, peste o sută le ocupă prezentarea autoarelor de haiku din România a lui Florin Grigoriu sau, mai bine zis, a autoarelor care au scris haiku în limba română, purtînd, de data asta, titlul Autoare de haiku şi lecţiile lor de poezie. Capitolele, enumerate de la A la H, într-o notă vetust ironică, mimînd o procedură a romanelor din secolele trecute, enunţă în fraze ample intenţiile autorului.


Este impresionant efortul de a parcurge o bibliografie amplă, însumînd revistele şi antologiile apărute din ’90 încoace, precum şi o mare parte din volumele autoarelor menţionate. Fiecare dintre autoarele reţinute este prezentă printr-un poem comentat de Florin Grigoriu ca şi cum ar conţine o lecţie pentru cititori. Ambiţia e mare şi autorul, inconsecvent cu spaţiul oferit fiecărei autoare, se pierde adesea în digresiuni şi intercalări, rătăcind pe căi mai mult sau mai puţin biografice, amintind reguli ale haiku-ului, prezentînd rezultatele unor concursuri, revenind însă la numărătoarea autoarelor. Uneori, în doar cîteva rînduri, punctează esenţa versurilor comentate printr-un mic poem în proză:


„Prin geamul deschis

creanga în floare ascultă

torsul pisicii


Poemul [...] este o observaţie de fineţe, de întrepătrundere de mistere, de înmiresmare primăvăratică, de sonuri, de linişte („ascultă”) înţeleaptă. Şi totul pentru că există o deschidere, un ochi de geam şi de poet deschis.”


În capitolele finale, este menţionată şi bibliografia; reviste, studii şi eseuri, volume de poezie, antologii. Apoi sînt trecute în revistă autoarele de eseuri şi studii, recenzii şi comunicări, traducătoarele. Este, de asemenea, parcursă istoric, pe ani, contribuţia autoarelor din reviste, colocvii, congrese, concursuri.


30 de pagini sînt dedicate Adinei Enăchescu şi evoluţiei sale în haiku, parcurgînd activitatea sa an cu an şi enumerînd volumele apărute, distincţiile şi diplomele primite.


Alte 10 pagini cuprind, sub titlul Haijini români premiaţi în ţară şi peste hotare, o comunicare susţinută de Adina Enăchescu la colocviul din toamna trecută de la Constanţa. Este vorba de o enumerare a autorilor premiaţi în special în 2007 la diferite concursuri interne şi externe.


Ultimele pagini cuprind două bio-bibliografii ale celor doi autori, precum şi trei mici recenzii la volume ale lor semnate de Maria Adam şi Constantin Mitulescu. Înaintea celor două biografii figurează o însemnare cu aldine care ar fi putut să fie avansată drept motto: Sîntem modeşti, dar vrem să se ştie...miercuri, 14 ianuarie 2009

Încă un spaţiu pentru colaboratori
Şi acest blog este destinat tuturor celor care vor să devină colaboratorii noştri. Este suficient să-şi exprime dorinţa de a fi autori ai acestui blog solicitînd acest lucru la adresa: soimana@gmail.com pentru a primi o invitaţie. Dînd curs invitaţiei, devin automat autori şi pot publica articole care să poarte semnătura lor.

Tematica blogului este cea precizată sub titlul blogului. Se pot semnala aici apariţiile unor volume de poezie niponă sau în legătură cu poezia niponă. Se pot anunţa evenimente legate de apariţia lor. Pot fi prezentate volumele sub forma unor recenzii.