clic pe logo

 siglaROKU

marți, 13 octombrie 2009

Utta -Siegrid Koning - "Roşu-Galben sub cea de-a doua rază..."

George Bădărău

Un volum cu secvenţe şi fotosecvenţe în stil tanka a apărut la Editura ''Cetatea Doamnei'', Piatra Neamţ, 2008. E o lucrare în miniatură, intitulată:''Roşu-Galben sub cea de-a doua rază...'', care aduce în prim-plan un itinerar spaniol şi...nu numai. Călătoria a fost un pretext pentru numeroasele poeme în stil tanka, uneori decorative, alteori filosofice. Un text înfăţişează geografia marină, cu un traseu dificil care îşi găseşte corespondent în configurarea destinului. Aflat undeva, la intersecţia spaţiului terestru cu cel acvatic, drumul reprezintă un loc nimerit pentru contemplarea unui ton coloristic, odihnitor, a unor elemente pământene şi uranice: ''Drum întortocheat/între stâncă şi mare/ nimic altceva -/crem, albastru, albastru/piatra, apa, văzduhul''. De la spaţiul terestru, privirea se înalţă triumfătoare, spre cer ca în mitul solar. De data aceasta, vehiculul cosmic este închipuit de un pescăruş, în care se regăseşte poeta, având senzaţia frigului, aproape de soare. Această opoziţie întreţine explicit singurătatea: ''Soarele jilav,/tot mai sus pescăruşul/zgribulindu-mă -/nimic deosebit/când simt singurătatea. ''Noaptea, lumina lunii este fascinantă. Ea încearcă să dezvăluie urmele unei lumi dispărute, care ar putea renaşte eminescian din goluri, dincolo de timp. Motivul lunii trebuie citit în cheie romantică: ''Lumina lunii -/din gol în gol pe ziduri/ dezvelind urma/ unei lumi dispărute/în adânc de secole''. Într-un alt poem în stil tanka, peisajul marin, liniştit, întinde o cursă. Teama de prăbuşire, nesiguranţa, o obligă pe poetă să se agaţe de primul element material, care îi iese în cale - o scoică încărcată de vrajă şi feminitate: ''Pe negândite/un val îmi fură nisip/ de sub picioare -/cu spaima-n cădere/m-agăţ de prima scoică''. Risipa de culori se regăseşte în covorul plajei, în tonalitatea dominant albastră, care se întinde pe nesfârşite spaţii între mare şi cer: ''Pete de culori/ aruncate haotic/covorul plajei/ un singur gol albastru/ de la mare până-n cer''. Altădată o întâmplare banală binedispune căutătorii matinali de perle. Originea obiectului găsit provoacă un surâs: ''Din pur obicei/căutarea scoicilor/în zori pe nisip -/doar o perlă - şi aceea/ pierdută dintr-un cercel''. Nu lipseşte din acest univers liric de sorginte niponă, nici motivul poetic al paingului, care atrage atenţia prin colorit, nesfârşire, luciu, soliditate, apropiate de marmură: ''Pe cât de fină/ pe atât de trainică/pânza de paing -/ de oriunde ai privi/filigran de marmură''.Unele poeme au o profunzime deosebită, se constituie într-un fel de ars poetica, amintind că frumuseţea estetică nu este la îndemâna oricui; presupune chin, jertfă iar, în final, de aceasta au parte doar iniţiaţii: ''Cu un spin în deget/ biletul de intrare/în ţinut străin -/prin lacrimi de durere/ frumuseţea grădinii''. Într-o schiţă de pastel este surprinsă înserarea, contemplată în linişte de mai mulţi privitori. Se conturează o atmosferă biblică, cu sinestezii surprinzătoare, care evidenţiază armonia şi muzicalitatea mării: ''Pe parapete/ aşteptând înserarea/ mii de privitori -/în clopote de apă/ sună ritmic răcoarea''. Imortalizarea unui moment într-o poză opreşte timpul în loc, iar turiştii au posibilitatea să rătăcească prin el, amintind de motivul poetic al labirintului: ''În toiul zilei/timpul s-a oprit în parc/cu grupul nostru -/încă rătăcim prin el/ graţie unei poze''. O croazieră cu surprize previzibile... Pe neaşteptate, în peisajul marin se iveşte o coastă stâncoasă, impresionând prin masivitate şi nemişcare, iar în opoziţie cu aceasta, în spaţiul uranic, invadat de alb, apare un pescăruş: ''La un moment dat/ îngustă şi stâncoasă/apare coasta -/ în larg mai alb decât alb/ zborul pescăruşului''.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu