clic pe logo

 siglaROKU

marți, 20 noiembrie 2012

Ion Untaru - Poeme cu ochii înguştiIon Untaru este la al şaselea volum de haiku, celelate cinci fiind: La cules de stele, 2004, Prepeleac cu lună, 2004, Inscripţie pe bobul de orez, 2005, Păsări şi cuvinte, 2007, Din tainele prieteniei, poeme tanrenga scrise împreună cu Radu Patrichi, 2006. Între 2007-2009, a participat şi la 24 de concursuri RK şi a cîştigat şi 3 premii.

        Autorul nu este un maniac al silabisirii, poate jumătate din poemele acestui volum nu respectă canonul considerat clasic şi sacrosanct al celor 5-7-5 silabe. El nu foloseşte, de obicei, nici cratima care marchează cezura dintre cele două părţi ale poemului. În multe poeme apar semne de punctuaţie care sînt rar (sau deloc) folosite de alţi autori: două puncte, punct şi virgulă, semnul mirării şi al exclamării. Toate acestea nu ar fi însă un defect capabil să lezeze autenticitatea poemelor.

        Există însă un cusur care anulează valoarea prezumată a multor texte şi acesta este continuitatea discursivă şi prozaică a textelor, care face, după caz, din poemele candidate la a fi un haiku doar o descriere plată a unui moment de pastel spumos:

în jurul cascadei, / un nor de vapori / şi curcubeie

o observaţie extaziată, comunicată fără rezervă:

în zori cocoşii / răscolesc tot satul / cu cîntecele lor!

o taxare morală a unei banale obrăznicii:

pe terasă / rîzgîiatul se urcă / pe scaun şi plînge

un panseu răsuflat:

viaţa ca o scenă, / ne jucăm rolurile / şi apoi coborîm

o drăgălăşenie pilduitoare:

nu-i mai mare / decît mătura, / dar îşi ajută mama

o propovăduire naivă şi irealizabilă:

daţi fiecărui om / cîte o carte şi toţi / vor învăţa să zboare

o mărturisire liricoidă:

dacă nu alerg continuu, / nu-mi cresc aripi / pentru zbor

şi lista ar putea continua cu alte încercări pripite de a nota ceva fără exigenţa ulterioară de a cizela observaţia pînă la a merita să fie numită haiku.

        Talentul şi o anume ironie, adesea tristă, îl fac totuşi pe autor să realizeze haiku-uri veritabile atunci cînd nu mai scrie propoziţii care afirmă sau neagă şi tind să devină gînduri sentenţioase.

lovit pe stradă;
învelite în ziar
două pâini pe jos

Două imagini, nicio interpretare şi nicio încercare de a ne influenţa verbal în perceperea sensului lor. Realitatea te izbeşte şi tăcerea ei e mai grăitoare decît tonul emfatic şi concluziv: tristeţea pentru omul umil şi oarecare şi pentru pîinile căzute din ziar care nu vor mai ajunge la cei de acasă.

        Şi în poemul de mai jos nu se spune nimic despre copil, chiar şi el ne este sugerat doar de dimensiunea prea mare a legăturii cu lemne:

căzut pe ghiaţă,
legătura de lemne
mai mare ca el

        Nici cascada nu mai are nevoie de norii de vapori şi curcubeie cînd se-ngînă cu un ibric în care fierbe apa pentru ceai:

vălurind aerul,
cascada îngînă
ibricul roşu

        Fragmentarea verbală şi dispariţia din text a intenţiilor vădite şi mărturisite ale autorului fac poemul mai vibrant. Şi, într-un fel, mai convingător:

bătrîna în baston
zilnic în faţa porţii
şi înapoi

Nu e nevoie s-o căinezi pe bătrînă, e destul să o evoci în mişcarea ei diurnă ca să stîrneşti în cititor empatia pentru singurătatea ei şi pentru precaritatea vîrstei a treia.

        Poţi de asemenea, folosind aceeaşi recuzită discretă şi bonomă, să incriminezi un viciu, fără să ai aerul că beşteleşti pe cineva:

oprită de mult,
catîrca silabiseşte
numele bodegii

e destul să aduci în scenă un animal răbdător care se străduieşte să capete învăţătură. Şi totul are haz.

        Şi totuşi, nici prezenţa autorului în text şi nici mărturisirea pe care o face, chiar dacă este aceea a emoţiei sale, nu lezează poemul dacă sensul îşi păstrează ambiguitatea necesară pentru a spune altceva decît ceea ce pare a spune la o citire plată:

visez şi acum
că mă ceartă părinţii
şi-mi vine să plîng

Visul nu este un coşmar al copilului care plînge şi pentru greşeli, şi pentru că este dojenit, ci mai mult o gratificaţie a întoarcerii bătrînului la copilăria dispărută, iar plînsul este unul fericit. Tot despre o fericire măruntă şi austeră vorbeşte şi următorul poem:

noapte fericită:
chiar sub fereastra mea
cîntă un greier!
       
Dar poemele în care excelează Ion Untaru sînt cele în care, pe urma marilor maeştri niponi, dar şi a bunului său prieten, Radu Patrichi, cu care a scris un volum de tanrenga, face un fel de minireportaje cu privire la starea de moment a lumii din imediata apropiere. De fapt un fel de raport al inserţiei sale cosmice.

ies din casă,
îmi iau umbra
şi pornesc la drum

burniţă rece
de la stîlpul din stradă,
stropi de lumină

noapte pe prispă
destine împletite:
greieri şi stele

        Sau, şi mai savuroase, poemele în care dialoghează de la egal la egal cu necuvîntătoarele:

puşlama bătrînă:
vorbeşte cu toţi plopii
cînd se plimbă
       
dragă melcule,
ştii tu ce mult a plouat
noaptea trecută?!

hop sus, hop jos
ce-aş mai zbura şi eu cu tine
fluture drag!

        Căci, la urma urmei, ele sînt interlocutorii cei mai valabili, un fel de parteneri de viaţă, cu care împarte realizările, care îl monitorizează sau îl sancţionează:

moţata pe cuib:
ea un ou, eu un poem
în acelaşi timp

în grădină
cu labele pe masă:
ce scrii, prostănacule?

pentru că nu scriu,
cu un aer grav
motanul îmi ia pixul

        În această lume, mică-mare, elastică, miraculoasă prin capacitatea ei de a vindeca instantaneu sufletul sau prin faptul că oricînd poate trece graniţa timpului pentru a fixa o clipă de eternitate, autorul se simte totdeauna acasă.

doar un clic şi
fluturele pătrunde
într-o ilustrată

între atîtea
flori de cireş, mă simt
aproape vindecat!

gîndindu-mă la ea,
un flutur alb
vine spre mine

barcă pe lac;
doi îndrăgostiţi
ies din lume

        E adevărat că există şi zile mai aride şi mai deşarte, cu oaspeţi nedoriţi sau fără niciun spor în cele întreprinse:

ploaie de toamnă;
cu o carte în faţă,
mă lupt cu somnul

musafiri nepoftiţi:
rachiu de mere acre
cu biscuiţi

ziua la apus
în ceaşcă zaţul uscat;
niciun haiku

dar şi atunci apar semne care compensează neajunsurile sau care, ca într-o fabulă, te fac să nu te iei prea tare-n serios:

surd şi tot singur,
bătrînul petrece
cu un tranzistor

în pînza de păianjen
în loc de muşte,
puf de păpădie

primii fulgi;
bătrînul a cîştigat
un sejur la mare

toată ziua pe gînduri
asemenea lui Confucius,
curcanul

        La urma urmei, unui adept al scrierii pe bobul de orez îi stă bine să ia mereu pilda lucrurilor şi să urmeze mai liniştit sau mai zorit calea lor:  

rîul spre mare
şi viaţa către moarte:
doar alergare!

Un comentariu: