clic pe logo

 siglaROKU

duminică, 31 ianuarie 2010

"IMAGINE SI TEXT ÎN HAIGA " DE ION CODRESCU(cu clic pe fiecare imagine o puteţi vedea în mărimea originală)În anul 2008, la Editura Herald, Bucureşti a apărut cartea domnului Ion Codrescu, IMAGINE ŞI TEXT ÎN HAIGA.


Ion Codrescu a absolvit Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din Bucureşti, Facultatea de Desen şi Facultatea de Arte Plastice , specializarea muzeologie.

În 1995, devine membru al Uniunii Scriitorilor din România. În 2007, a obţiut titlul de doctor în arte vizuale la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti.

„IMAGINE ŞI TEXT ÎN HAIGA încununează pasiunea lui Ion Codrescu pentru cultura japoneză, pentru haiga şi haiku, pasiune susţinută de un efort intelectual exemplar pentru documentarea la sursă, pentru pătrunderea în universul filosofic şi estetic al unei specii de graniţă, situată între pictură şi poezie, cu consecinţe remarcabile în opera personală şi în cultivarea artei autentice pentru sine şi pentru cei din preajma sa, elevi, studenţi, pictori şi poeţi.

Originalitatea acestui studiu rezultă din faptul că este prima abordare europeană a temei şi a patra în lume, fapt care obligă la selecţionarea informaţiei de prim ordin, la comparaţii susţinute cu argumente convingătoare, la asocieri neaşteptate, clasificări şi analize profunde , care vor deveni elemente de referinţă în abordările ulterioare ale acestei teme” (prof.univ.dr. Olga Duţu).

Tema lucrării abordează relaţiile care se stabilesc între imagine şi text în pictura haiga. După ce se prezintă contextul istoric, terminologia specifică, materialele şi instrumentele tradiţionale, rădăcinile spirituale şi influenţele care au determinat apariţia ţi configuraţia pe scena artei a picturii haiga, se analizează relaţiile care se stabilesc între imagine şi text în această unică formă de artă. Investigaţia abordează semnificaţiile imaginii din haiga sub aspectele relaţionării, conectării semnului iconic cu cel lingvistic. Textul din pictura haiga este studiat din mai multe puncte de vedere: textul-poem, textul-caligrafie, textul-element component al compoziţiei plastice şi textul- pictură.

În cuvântul itroductiv, Constantin Aslam spune printre altele:

„ ...Imagine şi text în haiga este o carte ce aparţine domeniului esteticii comparate, în măsura în care autorul compară sensibilitatea artistică orientală cu sensibilitatea artistică occidentală plecând de la două forme universale de expresie, imagine şi text, elemente prin care fiinţa omenească îşi exteriorizează tainicele trăiri ale vieţii lăuntrice. În această privinţă, echilibrul, profunzimea, erudiţia şi fineţea observaţiilor autorului au, în ordine metodologică, o valoare exemplară, întrucât configuraţiile binomului imagine-text sunt urmărite evolutiv în intimităţile culturale şi de sensibilitate specifice atât lumii orientale cât şi celei occidentale. Lucrarea „Zbor de legătură” ilustrează, în mod evident, ideea de topire, de transformare sau metamorfozare a semnelor lingvistice în semne iconice. Această idee nu este nouă atât în spaţiul oriental, cât şi în spaţiul occidental. Istoria culturii şi a civilizaţiilor ne oferă o serie infinită de exemplare în care anumite semne lingvistice au căpătat valoare iconică şi o mulţime de elemente iconice conţin semnificaţii ale unui text. Este suficient să ne gândim la scrierea chineză şi egipteană, la semnele zodiacale, la blazoane, la scrierea arabă inclusă pe diferite obiecte şi pe ziduri, la inscripţiile votive din spaţiul ortodox, la sigiliile artiştilor din China şi Japonia, iar, în perioada modernă şi contemporană, la emblemele, la siglele unor companii, fabrici, edituri, universităţi, canale de televiziune sau la simbolurile utilizate în circulaţie, în programele soft pentru computer şi la aparatele electocasnice”.

În această carte Ion Codrescu se vădeşte un maestru desăvârşit, în măsura în care lectura pe care ne-o propune este adresată deopotrivă minţii şi sensibilităţii, trăirii. Cititorul se va convinge de acest lucru pe măsură ce va înainta în lectura cărţii şi va trăi emoţii estetice similare contemplării unui obiect artistic. Căci, Imagine şi text în haiga este ea însăşi o operă de artă ce transmite un mesaj clar şi fără echivoc pentru cine este interesat să facă o călătorie către sine: nimeni nu poate explora arta orientală, pictura haiga în speţă, dacă nu o trăieşte şi nu o practică.

Prin urmare, cine doreşte să întreprindă o călătorie către sine, alegând drumul artei, poate fi ajutat de cartea lui Ion Codrescu pentru că, ne-o spune Montaigne, cartea este cea mai bună provizie pentru călătoria omenească.

( Text preluat din Cuvânt introductiv – Imagine şi text în haiga de Ion Codrescu)

Un comentariu: