clic pe logo

 siglaROKU

joi, 12 februarie 2009

CÂTEVA NOTE LITERARE

Florin Grigoriu adună material pentru o altă lucrare. Deocamdată, a trimis cîteva note despre revistele medicale care publică şi poezie niponă datorată cîtorva dintre autorii cunoscuţi în lumea haiku-ului, de profesie medici.


*

Florin Grigoriu


În capitolul Reviste, prietene cu haiku-ul, dintr-o viitoare a mea carte File din istoria haiku-ului, rog a se şti de cititorii internetului că figurează şi săptămânalul Viaţa Medicală, care publică frecvent ştiri şi texte ale scriitorilor de haiku: Jules Cohn- Botea, Cornelia Conta (n. 1 oct. 1937, Planta-Dolj), Emilia Dumitrescu (n. 15 1929), Liliana Grădinaru, Letiţia Iubu (n. 7 iulie 1933, Peretu de Teleorman), Dumitru Radu, Paula Romanescu ş.a


Altunde remarc faptul că-n seria Caietele Vieţii medicale, tipărite la editura Viaţa medicală românească, la fel este reflectat, fenomenul haiku românesc. Iată un exemplu:


Volumul Tăierea nodului gordian din 1997 cuprinde la p.333-334 o recenzie de dr. Ionel Zeană, apărută întâi în Viaţa Medicală nr. 38 din 20 septembrie 1996, la antologia Imnele câmpiei, întocmită de dr. Liliana Grădinaru şi publicată la Editura Dimândare Părintească (antologie din Poemele Deliormanului, 1988, Risipa de alb, 1993 şi din volumul cu poeme haiku Pagoda cu imagini, 1993.), traducere în dialectul aromân de Hristu Cândroveanu.


Cităm: „Haiku-urile reproduse din Pagoda cu imagini sunt mici bijuterii în filigran, gheizere de lumină, cum le caracterizează criticul, scriitorul şi poetul Hristu Cândroveanu”. Interesant este că există poeme haiku în aromână. Dacă aş avea cartea, poate aş fi exemplificat cu haiku-ul citat în recenzie:


Miresme de aur-

lanurile unduind

până la cer!


Almanahurile Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din România publică frecvent poeme într-un vers, haiku-uri, senryu-uri, tanka, recenzii şi articole despre fenomenul haiku sau despre spiritualitatea niponă. Iată câteva exemple:


Almanahul din 1993 Clipa cea repede, sub redacţia doctorului-scriitor Mihail Mihailide (în paranteză spus, informat asupra genului haiku, fapt dovedit printr-o prefaţă la prima carte a d-nei dr. Emilia Dumitrescu), la p. 53: 5 haiku-uri de Emilia Dumitrescu. Cităm:


Smeura şi fragii

o binecuvântare-a

cerului...gurii.


p.135-146: eseu de Octavian Simu - Jocul măştilor şi măştile jocului, arta spectacolului la japonezi (adaug, pentru iubitorii tuturor genurilor de poezie, existenţa-n acest volum a unei coroane de sonete, lucru rar în literatura genurilor fixe româneşti, COROANA VENEŢIANĂ, de medicul, plecat la Bunul Dumnezeu în decembrie 2007, Crişan V. Gh. Muşeţeanu)


în volumul Clipa cea repede, almanah din 1996, găsim la p.43 Evadări din haiku de Emilia Dumitrescu:


În odaia mea

năvălesc raze răsfrânte-

de geamuri vecine


Voi cita şi haiku-ul evidenţiat la Tokio, cu prilejul tricentenarului Matsuo Basho:


Pe plaje-n zori

pescari desculţi – şi lungi

umbrele lor


p.44 - D. Marian, 3 tristihuri, din care aleg:

„Curăţenia ta/ mă clăteşte/ cu rouă pe dinăuntru” şi „Mă umpli/ de linişte/ ca somnul scocile”;


p. 45, 7 tristihuri de Constantin Bogdan, din care aleg:


Între negrul nopţii

şi sideful zăpezii

ochii galbeni ai satului


şi

ferestre deschise-

parfumul teilor

învăluindu-mi somnul.


p. 46, Jules Botea: 4 haiku-uri, din care citez:


”Seara nu se văd./ În zori peretele plin/ de zorele mov”;


p. 47 - Dumitru Radu: 4 haiku-uri. Citez:


”Ciutura veche, /aduce din adâncuri/ o zdreanţă de nor"


În Clipa cea repede, almanah din 2008, sub redacţia dr. Maria Golăescu: Emilia Dumitrescu publică haiku-uri, p.12-15, în româneşte, englezeşte şi franţuzeşte, readucere-n citire a unor texte din cartea din 2003 Psalmi, Antotimpuri, Călătorii. Citez un text:


„Fiu al ţărânii/ către Tine mă înalţ-/ tată din ceruri!”:


La p.15, o secvenţă de iarnă, din10 haiku-uri de Letiţia Iubu. Aleg:


„Lacrimile de / cristal ale copacilor - /ţară de gheaţă” şi: „Vârtelniţă -/ dansul fulgilor de nea / macină în gol”


p.34, Constantin Bogdan publică 17 poeme scurte, unele haiku-uri:


„ploaia şi vântul / îndrăgostiţi, petrec / luna de miere”, „ning cerurile verzi / ale bătrânilor tei / parfumuri glbene”,


altele aproape de tanka: „mălinii şi pinii/ chiparoşii şi-oleandrii/ cerul albastru / şi casele galbene / Italia del sole”


La p. 36 o tanka descoperită în poemul Iarna de Laurenţiu Mircea Bogdan:


Bogaţii

cântă în palate:

„O, brad frumos!”

De crengi atârnate

vise destrămate


cum şi haiku-ul descoperit în poemul de la p. 37, intitulat Sufletul meu:


sufletul meu-

închis

într-un tub de orgă


dar şi (p. 39) poemul:


marea şi-a pus rochia de bal

cu volane albe de dantelă

buzele mele

uitate pe plajă

sărută nisipul ud


La p.40 Sabina Măduţa, în poemul Eternitate, o tanka descoperită:


„La Crişul copilăriei/ o văd pe mama spălând.../ în părul ei plecat peste valuri/ asfinţitul văpaie / împletea cunună de aur”!”


La p. 53-54, Ştefan Moraru publică ”poeme în stil haiku”. Cităm:


„Între cer şi pământ/ norul fugar/ şi pasărea”, În zori,/ sufletul mi-l aşez/ în palma iubitei”, „Anii trec.../ câţi să fi rămas?/ întreb cucul.”


La p. 7: Lirică japoneză despre copaci, despre viaţă şi moarte, de Jules Cohn Botea. Citez din cele 5 tanka:


„Bătrânul stejar/ l-au tăiat şi l-au făcut/ raclă şi cruce./ El l-a sădit de tânăr/ şi-acum pleacă amândoi.”


La p. 58, un haibun. Citez haiku-ul:


”Curge continuu / istoria ca şi apa - / pietrele rămân” .


Ne bucurăm pentru toate lucrările apărute, de specialitate şi literare, ale membrilor Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din România!Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu